Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Hey !

Formatioun fir d’Agenten: Design for Change

Wat?
Formatioun: Design for Change

Wéini?
Méindes, 15. Januar vun 9h00- 13h00
Dënsdes, 16. Januar vun 9h00 – 13h00

Wou?
Maison Eisenborn

Umeldung bis den 08/01/2024