Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Hey !
  • Agenda
  • Mat der Schoul oder de Studie (fréizäiteg) opgehalen oder fäerdeg? An elo?

Mat der Schoul oder de Studie (fréizäiteg) opgehalen oder fäerdeg? An elo?

Print
 Image Mat der Schoul oder de Studie (fréizäiteg) opgehalen oder fäerdeg? An elo?

Description de l'info-session

Programme:

Ausserschoulesch Projeten déi dir hëllefen däi Liewensprojet ze gestalten:
– Formatiounen
– Fräiwëllegendéngscht
– Kreativ Atelieren
– Méiglechkeete fir eng individuell Berodung a Begleedung
– Stages de découverte

Den Diplom+, eng Formatioun nom Lycée:
– Orientation vers des formations complémentaires

Berodung a Begleedung vu Jonken an der Maison de l’orientation:
– U wie kann ech mech wenden?
– Beruffer an déi betreffend Formatiounsméiglechkeeten entdecken
– Informatiounsmaterial iwwert Schoul, Studie, Beruff a liewenslaangt Léieren

Aschreiwung bis den 29te September op dësem Link

Inscriptions ouvertes jusqu'au
29/09/2022

Date et horaire

04.10.2022 - 04.10.2022
15:00 - 17:00

Lieu

Maison de l'orientation
29 Rue Aldringen, 1118 Luxembourg