Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Hey !
  • Agenda
  • Prett fir d’Léier-20.06.2024

Prett fir d’Léier-20.06.2024

Print
Prett fir d’Léier-20.06.2024

Description de la formation

Du wëlls d’nächst Joer eng Léier ufänken ? Du hues awer nach Froen dozou wéi s du dech am Beschten
beim Patron presentéiers an hien esou vun dengem Kënnen iwwerzeege kanns?

An der Formatioun „Prett fir d’Léier“ kanns du all deng Froen u Leit vum Terrain stellen. D’Formatioun gëtt vun Agente vum SNJ gehalen an zousätzlech ass e Conseiller aus der Chambre de commerce mat op der Plaz.
Wat gëtt genau ugeschwat? :
– Ëmgang a Behuele mam Patron
– Deng Rechter a Flichten an der Léier
Schreif dech an a verstäerk esou deng Chancen op e gudde Start an deng Léier!

Inscriptions ouvertes jusqu'au
17/06/2024

Public cible

Jeunes (16-29 ans) à la recherche active d’un poste d’apprentissage ou ayant signé une déclaration de poste d’apprentissage
Candidats ESEL

Domaine de la formation

Pratique professionnelle

Date et horaire

20.06.2024 - 20.06.2024
09:00 - 16:00

Durée

1 jour

Lieu

Antenne Esch – 2e étage / salle de réunion/formation
1, boulevard Porte de France
L-4360 Esch/Alzette
Esch-sur-Alzette

Type de formation

À l'intérieur
Sans nuitée

Langue

Allemand
Luxembourgeois