Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Hey !
  • Agenda
  • Film produzéieren – Weekend vum Zukunftsdiplom 22.04.2023+23.04.2023

Film produzéieren – Weekend vum Zukunftsdiplom 22.04.2023+23.04.2023

Print
Film produzéieren – Weekend vum Zukunftsdiplom 22.04.2023+23.04.2023

Description de la formation

Du wëlls un engem innovative Projet deelhuelen? Nei Technike léieren an duerch ee fräiwëllegt Engagement un denge Fäegkeete schaffen?
Am Schëfflenger Jugendhaus kanns du um Projet Zukunftsdiplom (ZD) deelhuelen. Den ZD ass ee participative Projet fir Jonker tëschent 16 an 30 Joer wou d ‘Weiderentwécklung vun de Liewenskompetenzen am Fokus steet.
De Weekend vum 19. an 20. November 2022 maache mir eisen eegene Film!
Wärend de ganze Weekend kriss du d ‘Méiglechkeet e Film ze produzéieren!
Vun der Iddi, iwwer Storyboard schreiwen, Zeene preparéieren, filmen etc bis zum Film schneide kanns du dech aktiv abréngen. Hei ginn ënnerschiddlech Kompetenze gebrauch.
Wann s du schonn ëmmer emol esou e Projet ausprobéiere wollts, da mell dech un!
Natierlech gëss du vu Fachpersonal begleet an ënnerstëtzt dëse Weekend!
Weider Infoen fënns du op www.schefflenger-jugendhaus.lu

Inscriptions ouvertes jusqu'au
13/04/2023

Public cible

Jonker tëschent 16 an 26 Joer

Domaine de la formation

Projet de vie

Date et horaire

22.04.2023 - 23.04.2023
10:00 - 18:00

Durée

2 jours

Lieu

Schëfflenger Jugendhaus
10, Avenue de la libération
L-3850 Schifflange
Sud

Type de formation

À l'extérieur
À l'intérieur
Avec nuitée

Langue

Luxembourgeois