Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg
Hey !
Print

Description de la formation

LU
Wéi fillt et sech un al ze ginn? Wat ass den Alter a wéi verännert en eis?
Mat engem Quiz fënns Du eraus, wéi vill’s Du schonn iwwert den Alter a wéi et ass, méi al ze ginn, weess. Herno kriss Du méi Informatiounen zum Thema an enger kuerzer Presentatioun an an engem Échange vu perséinlechen Erfahrungen mat den aneren Participanten. En engem drëtten Deel léiers Du unhand vun engem Bodysuit, den altersbedéngt Aschränkungen wéi Problemer beim Goen, Gesinn oder Héieren simuléiert, wéi sech den Alter um eegene Kierper ufillt.

DE
Wie fühlt es sich an alt zu werden? Was ist das Alter und wie verändert es uns?
Mittels eines « Quiz » kannst Du Deinen Wissensstand zur Thematik Alter und älter werden spielerisch erfassen. Anschließend werden die beschriebenen Inhalte in einem Vortrag erörtert. Hierbei erhältst Du ausreichend Gelegenheit zum Austausch persönlicher Erfahrungen mit den anderen Teilnehmern. In einem dritten Teil kannst Du altersbedingte Einschränkungen wie Schwindel, Gangsprobleme, Einschränkungen der Sehkraft und des Gehörs, Tremor usw. mithilfe eines Alterssimulationsanzuges unter Anleitung am eigenen Leib erfahren.

Inscriptions ouvertes jusqu'au
17/04/2024

Public cible

Junge Menschen in der beruflichen Orientierungsphase, die sich für das Thema Altern interessieren.

Domaine de la formation

Pratique professionnelle

Formateur(s)

Date et horaire

24.04.2024 - 24.04.2024
09:00 - 16:00

Durée

1 jour

Lieu

Jörg Bidinger, GERO – Kompetenzzenter fir den Alter
20, rue de Contern
L-5955 Itzig

Type de formation

À l'intérieur
Sans nuitée

Langue

Allemand
Luxembourgeois